Adatkezelési tájékoztató

 

A szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy SalvadorSystem Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

A Szolgáltató működteti a https://salvadorsystem.hu/ Honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon vállalati rendszert kereső Felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) és vállalati rendszert kínáló vállalkozások (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatók) adatait kezeli.

A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztassa a Felhasználókat. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: SalvadorSystem Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Tomori köz 7. 2. em. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-347740

Adószám: 27069893-2-41

Elektronikus elérhetőség: info@salvadorsystem.hu

Ügyvezető: Karácsony-Kasza Renáta

Adattárolás:

Adatait szerződéses Partnerünk, a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (1149 Budapest, Angol utca 32.) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban. (További információk: https://kermannit.hu)

A teljes adatbázisunkról és a weboldalunkról egy biztonsági másolat készül minden nap, amelyet a GoDaddy.com WP Europe (Trg republike 5, 11000 Belgrade, Serbia) által biztosított szervereken tároljuk, természetesen privát, mások számára nem elérhető tárolóban. (További információk: https://managewp.com)

Hírlevélküldés:

A hírlevél küldő szolgáltatás működtetésében és a hírlevelek személyre szabásában Partnerünk, a Mailchimp. (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) támogat minket. (További információk: https://mailchimp.com/)

 

Szolgáltató által végzett adatkezelés

Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Szolgáltató számos lehetőséget biztosít arra, hogy Felhasználók feliratkozzanak Szolgáltató személyre szabott hírleveleire a „hírlevél feliratkozás” funkció igénybevételével. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Szolgáltató által az Ön számára biztosított https://salvadorsystem.hu/ hírlevele az Ön személyére szabottan készülnek el, a Szolgáltató által Ön számára hasznos, érdekes, értékes információk, stb., hírlevélbe illesztésével. A hírlevelek személyre szabása és kiküldése érdekében Szolgáltató a következő adatokat használja fel:

 • a Honlapon mutatott aktivitás (pl. ajánlatok megtekintése)
 • a Honlaphoz kapcsolódó remarketing cél felhasználás
 • a Honlapon történt ajánlatkéréshez tapadó adatok (pl. név, vállalati e-mail cím, vállalat neve);
 • hírlevéllel kapcsolatos aktivitás (pl. megnyitás ténye, időpontja, a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások ténye és száma);
 • a Honlapon regisztrációkor megadott adatok (pl. név, vállalati e-mail cím, vállalat neve);

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy személyre szabott hírleveleinket havi, heti vagy gyakoribb rendszerességgel eljuttassuk az Ön részére, valamint más Szolgáltatók részére nem adjuk át.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

547 napon belül egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem nyitotta meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket – lemondás hiányában is – töröljük.

 

Sütikhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Szolgáltató vállalati rendszer keresést biztosító szolgáltatást üzemeltet a Honlapon, amely domain alatt működő Honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokról rendelkezik.

 

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A Honlapon első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban Ön tájékoztatást kap arról, hogy a Honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha Ön egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha Ön nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

Szolgáltató webszervere a sütit automatikusan megküldi az Ön böngészőjének a Honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. Az Ön számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a Honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Szolgáltató webszervere részére. A Szolgáltató webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A süti a Honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 3.4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Szolgáltató webszervere részére.

Webjelző

A webjelző a Honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató Honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Szolgáltató olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a Honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Szolgáltató a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a Honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a Honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a Honlap biztonságát javítsa. 

Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben Ön a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a Honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

Ajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Szolgáltató vállalati rendszer keresést biztosító szolgáltatást üzemeltet a Honlapon, amelynek keretében a Felhasználók a szolgáltatás keretében felajánlott rendszerek és szolgáltatások közül választhat, ajánlatot kérhet, Szolgáltatókkal kapcsolatot tarthat, panaszkezelés érdekében ügyintézést kezdeményezhet vagy véleményt adhat az igénybe vett rendszerről. Az adatkezelés célja a jelen pontban nevesített eljárások és a szolgáltatás Felhasználási feltételeiben https://salvadorsystem.hu/felhasznalasi-feltetelek meghatározott egyéb, de a szolgáltatáshoz szervesen kapcsolódó funkciók biztosítása, valamint a rendszert kínáló Szolgáltatók felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

A szolgáltatás biztosítása során Szolgáltató az Ön következő adatait használja fel:

 • a Honlapon mutatott aktivitás a weboldal használatának, a szolgáltatás igénybevételének elősegítése érdekében; (pl. ajánlatok megtekintése)
 • a Honlaphoz kapcsolódó remarketing cél felhasználás
 • a Honlapon történt ajánlatkéréshez tapadó adatok (pl. név, vállalati e-mail cím, vállalat neve);
 • hírlevéllel kapcsolatos aktivitás (pl. megnyitás ténye, időpontja, a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások ténye és száma);
 • Szolgáltató által egyedileg biztosított azonosító szám (user ID);
 • rendszerértékeléskor megadott adatok;
 • panaszkezelés érdekében szükséges adatok (dátum, panasz jellege, panaszkezelés eredménye);
 • az utolsó keresés adatait a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a szolgáltatás Felhasználási feltételek szerinti nyújtását biztosíthassuk. Amennyiben adatait nem adja meg, az ajánlatkéréshez kapcsolódó szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

A rendszerértékelés az értékelt rendszerre vonatkozik, ezért az értékelés mindaddig megjelenik, amíg a rendszer a szolgáltatás keretében elérhető.

Az ajánlatkéréshez kapcsolódó adatokat az ajánlatkéréssel érintett szerződött rendszert kínáló Szolgáltatóknak, mint önálló szolgáltatók számára továbbítjuk.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben – Európai Unión belüli, külföldi szervereken is – tároljuk, amelyekhez kizárólag Szolgáltató és az általa megbízott Adatfeldolgozó férhetnek hozzá.

 

A Honlapon történő regisztráció (Partnerkapu fiók létrehozatala)

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal Szolgáltatók általi használatának elősegítése érdekében regisztrációt biztosít, amely elsődleges célja Szolgáltatók rendszereinek feltöltése, továbbá ajánlatkérések, értékesítési státuszok nyomon követésének biztosítása:

 • Szolgáltatók rendszereinek feltöltése, aktualizálása, nyomon követése azáltal, hogy a Honlapra belépve Szolgáltatók adatai (név, e-mail cím, telefonszám, pozíció, Szolgáltatók vállalat neve, székhelye, cégjegyzékszáma) automatikusan megjelennek a Partnerkapu felületen,
 • jövőbeni ajánlatkérések, értékesítési státuszok nyomon követése azáltal, hogy a Honlapra belépve Szolgáltatók adatai (név, e-mail cím, telefonszám, pozíció, Szolgáltatók vállalat neve, székhelye, cégjegyzékszáma) automatikusan megjelennek a Partnerkapu felületen,
 • korábbi ajánlatkérések, értékesítési státuszok adatainak fiókban tárolása.

A kezelt adatok köre:

 • regisztrációkor megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, pozíció, Szolgáltatók vállalat neve, székhelye, cégjegyzékszáma) LinkedIn regisztráció használata esetén LinkedInről átvett profilkép, név, email cím, születési dátum; regisztráció dátuma, profil ID;
 • a saját fiók „Saját adataim” menüpontban megadott név, e-mail cím, telefonszám, pozíció, Szolgáltatók vállalat neve, székhelye, cégjegyzékszáma;
 • a saját fiók „Saját rendszereim” menüpontban megadott rendszerek adatai (név, leírás, kulcsszavak, stb.)
 • a saját fiók „Saját ajánlatkéréseim, értékesítési státuszaim” ajánlatkérések, értékesítési státuszok adatai.

Az adatkezelés az Ön által önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja). Hozzájárulásának visszavonása vagy az adatok nem megadása esetén nem tudjuk a regisztrációhoz kapcsolódó ajánlatkérések, értékesítési státuszok funkciókat biztosítani.

A regisztrációkor megadott, valamint a fiók használata során keletkezett adatait a regisztráció törléséig kezeljük. (adatkezelés tartama). A törlést követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

Az adatok nem kerülnek továbbításra és kizárólag Szolgáltató és az általa megbízott Adatfeldolgozó férhetnek hozzá.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben – Európai Unión belüli, külföldi szervereken is – tároljuk.

Ügyfélszolgálati ügyintézés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Szolgáltató az online környezetben nyújtott rendszer ajánlatkérés biztosító szolgáltatásait elektronikus levelezésen keresztül megvalósuló ügyfélszolgálati ügyintézéssel egészíti ki. Az így megvalósuló adatkezelés célja:

 • a már létező ajánlatkérésekkel kapcsolatban az érdeklődő Felhasználók tájékoztatása, kéréseik, kérdéseik megoldása, módosítási igények megvalósításának támogatása, stb.
 • panaszok kivizsgálása, elbírálása,
 • ajánlatok megtételében segítség nyújtás vagy tájékoztatás adása.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés e-mail levelezésen, valamint más, elektronikus üzenetküldő szolgáltatáson keresztül, minden esetben rögzített módon történik.

A Szolgáltató által az Ügyfélszolgálati ügyintézés keretében kezelt adatok köre illeszkedik az Ön megkeresésének tartalmához és módjához, erre tekintettel

 • név, e-mail, telefonszám, egyéb elérhetőség;
 • megkeresés, kérés tárgya, részletei, dátuma, módja;
 • ajánlatkérések készítése esetén annak részletei, időpontja;
 • az ügy vitele, lezárása érdekében szükséges lépések, javaslatok;
 • az Ön visszajelzése az ügyintézéssel kapcsolatban.

Az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján.

Amennyiben adatait nem adja meg, ügyfélszolgálati megkeresését nem áll módunkban teljesíteni.

Az ajánlatkérésekhez kapcsolódó adatokat a rendszerrel érintett rendszert kínáló, mint önálló Szolgáltatók számára továbbítja Szolgáltató az ügyféligény rendezését követően haladéktalanul, vagy az ügyintézés során.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben – Európai Unión belüli, külföldi szervereken is – tároljuk, és kizárólag Szolgáltató és az általa megbízott Adattárolók férhetnek hozzá.

 

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében a Szolgáltató által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Szolgáltató titkosítva tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimális legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy a legjobb szolgáltatást tudja Szolgáltató nyújtani.

A Felhasználót megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@salvadorsystem.hu e-mail címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat – a jogszabályban megjelölt keretek között -:, amely alapján

 • hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 • bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 • kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 • kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  • a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  • Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  • adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 • kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik Szolgáltató számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 • tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 • tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá a Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

 

Hatályos: 2019.09.20-tól visszavonásig