Felhasználási Feltételek

Budapest, 2019. szeptember 20.

A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) SalvadorSystem Kft. (székhely: Magyarország, 1138 Budapest, Tomori köz 7. 2. em. 4.; Cg. szám: 01-09-347740, Adószám: 27069893-2-41; e-mail: info@salvadorsystem.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Salvadorsystem.hu (https://salvadorsystem.hu/) oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy Salvadorsystem.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg bárki, aki a Salvadorsystem.hu valamelyik szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Felhasználó a Weblapon elérhető Szolgáltatást csak jóhiszemű és törvényes ajánlatkérések céljából használhatja, és a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy nem végez spekulációs, valódi igényt meghaladóan, hamis vagy megtévesztő ajánlat kérést. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy az ajánlat kéréskor megadott személyes adatait, az elérhetősége érdekében megadott adatok helyesek. Felhasználó a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezeket az információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban felhasználhatja abból a célból, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjen a Felhasználóval. A megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen kárért a Felhasználó a felelős. Felhasználó tudomásul veszi és a Szolgáltatás használatával elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult kiadni az ajánlatkérése során megadott személyes adatait és elérhetőségét, valamint korábbi, illetve élő, vagy jövőben teljesülő ajánlatkérésének adatait hatóság vagy rendőrség erre irányuló megkeresése alapján. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséből eredő esetleges hátrányokért vagy károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.

A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon vállalati szoftver, szoftvercsomag, szoftverrendszer, vállalati program (továbbiakban Megoldás) ajánlatot közzé tevő harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott Megoldás adatlapján található információkat, azaz a Megoldás ajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is. A Szolgáltató a Szabályzat módosításáról a Weblap nyitó oldalán, rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A Szabályzat módosítását követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi szabályzat) a Szabályzat részét képezik és külön elfogadás nélkül is kötelezően alkalmazandók minden Felhasználó esetében.

Bármely, a Salvadorsystem.hu-tól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google, stb.) a Salvadorsystem.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A Weboldal működésére, valamint a Weboldal használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre – függetlenül a Weboldal nyelvétől – a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadóak azzal, hogy a nemzetközi jogviták esetén alkalmazandó kollíziós normák nem alkalmazandóak; joghatóságként a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a Szolgáltató szerződött Partnerei Megoldás ajánlatainak összegyűjtött megjelenítése, a Felhasználók tájékoztatása, Megoldás-keresőszolgáltatás üzemeltetése, a Felhasználók ajánlatkéréseinek a Partnerek részére történő továbbítása, valamint a Felhasználók véleménynyilvánítására felület biztosítása.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése és üzemeltetése során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatónak minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogsértő tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Salvadorsystem.hu-ra vonatkozó egyes szolgáltatások

Megoldáskeresés
A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Weboldalon megjelenített Megoldások közötti keresésre. A Szolgáltató a Megoldás-kereső funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az általa legutóbb megtekintett Megoldásokból képzett listát a Szolgáltató regisztráció hiányában is megjeleníti az oldalon, amennyiben a Felhasználó előzetesen nem tiltotta le a cookie-k alkalmazását.

Szolgáltatás használata – ajánlatkérés
A Weboldalon található adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó közvetlenül az adott Megoldást üzemeltető Partnernél kér ajánlatot. Felhasználó ajánlatkérésének sikeres elküldését követően Felhasználó azonnal, automatikus e-mailt kap, amelyet a Szolgáltató rendszere küldi a Felhasználónak.
A Partner várhatóan egy munkanapon belül, de legfeljebb a Felhasználó ajánlatkérését követő 72 órán belül jelez vissza a Felhasználónak arról, hogy az ajánlatkérését módjában áll-e elfogadni (ajánlatkérés visszaigazolása vagy elutasítása).

A Felhasználó a következő lépésekkel kér Megoldás-ajánlatot:

  1. A Megoldás kiválasztása a megadott keresőfeltételnek megfelelő listából
  2. A Megoldás a Weblap felületen megjelenő adatlapján az „Ajánlatkérés” gombra kattintása
  3. Amennyiben a Megoldás adatok megfelelnek a Felhasználó igényeinek, úgy a „Személyes adatok megadása” gombra kattint
  4. A Felhasználó a Weboldalon megjelenő felületen megadja a személyes és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait: név, telefonszám, e-mail cím, képviselt vállalat név, betöltött pozíció.
  5. A Felhasználó a Weboldalon megjelenő felületen a személyes LinkedIn profiljával is beléphet.
  6. Felhasználó a Partnernek szóló megjegyzések rovat kitöltése (opcionális) után az „Ajánlatkérés elküldése” gombra kattintva küldi el az ajánlatkérését.

Az ajánlatkérő adatlapon megadott keresési paraméterek helyességéért a Felhasználó a felelős. Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár Felhasználó irányában.

Ügyfélszolgálat
A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, azt közvetlenül közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségen:
e-mail: info@salvadorsystem.hu

Visszaigazolt ajánlatkérés törlése
A Felhasználó visszaigazolt ajánlatkérést a Partner jelzése alapján a Szolgáltató az alábbi – vagylagos – feltételek teljesülése esetén jogosult törölni:

  1. ha a Felhasználó az ajánlatkérés során nyilvánvalóan nem valós adatokat adott meg,
  2. ha a Felhasználó az általa megadott elérhetőségi adatok egyikén sem elérhető a Partner vagy a Szolgáltató számára – többszöri próbálkozás ellenére sem,
  3. ha a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket megsértette,
  4. ha olyan gyanús ajánlatkérés(ek)ről van szó, amelyekről alappal feltételezhető, hogy nem a Felhasználó tényleges igényeinek kielégítésére szolgálnak;
  5. ha a Felhasználó kormányok vagy nemzetközi szervezetek ún. „feketelistáján” szerepel (USA, EU, ENSZ, stb.)

Ha a visszaigazolt ajánlatkérés törlésre került, akkor a Partner részéről már nem áll fenn az ajánlatkérésre vonatkozó kommunikáció kötelezettség.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint egyes Felhasználókat – állandó vagy ideiglenes jelleggel – kitiltson a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások felhasználói közül (ún.„feketelistára” tegye). A feketelistán szereplő Felhasználóknak tilos megkísérelni a Honlap használatát más név alatt vagy másik felhasználón keresztül.

Megoldás adatlapjának elküldése
A Weboldalon található Megoldás adatlapot az adott aloldal kapcsolati ikonok (Elküldöm ismerősömnek menüpont) segítségével bármely Felhasználó az általa ismert kapcsolatok tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja azt. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást állevélküldés (spam) céljára nem használja.

Blogbejegyzés elküldése

A Weboldalon található Blogjegyzést az adott aloldal kapcsolati ikonok (Elküldöm ismerősömnek menüpont) segítségével bármely Felhasználó az általa ismert kapcsolatok tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja azt. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást állevélküldés (spam) céljára nem használja.

Hírlevél
A Felhasználó feliratkozhat hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben lehetséges.

Értékelés
A Megoldás-ajánlatkérés végrehajtásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató e-mailben felkéri a Felhasználó értékelési nyomtatvány kitöltésére, amelyet az ajánlatkérés igénybevétele után elküld a Felhasználónak, és amelyet egy vagy több emlékeztető e-mail követhet. A Felhasználó értékelési nyomtatvány kitöltése opcionális. A Felhasználó értékeléssel kapcsolatos üzenetek (e-mailek) a Szolgáltató rendes üzletviteléhez és a Szolgáltatás színvonalának fenntartásához szükségesek, és nem részei a hírleveleknek vagy a marketing e-maileknek, amelyekről le lehet iratkozni.

A Felhasználók a jelen Szabályzat keretei között, az általuk korábban a Szolgáltatás használatával igénybe vett ajánlatkérések vonatkozásában véleményeket, értékeléseket, (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról vagy szerkesztéséről, részleges törléséről.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen véleményt a saját belátása szerint lefordítson, megszerkesszen, módosítson, visszautasítson vagy eltávolítson. A Felhasználók által elküldött tartalmakat a Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partner jogosult a Felhasználó által adott értékelésre nyilvános kommentárban válaszolni. A Szolgáltató ebben az esetben is jogosult az értékelés szövegét ellenőrizni és lerövidíteni, vagy akár eltávolítani. A Szolgáltató nem végzi el az értékelés helyesírási ellenőrzését és a lényeges kijelentések módosítását, a Felhasználó kötelezettsége, hogy amennyire lehetséges, az értékelés során maradjon tárgyilagos. Elfogult, sértő vagy jogsértő értékelés közzététele nem megengedett.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Felelősség

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató – ideértve, de arra nem korlátozva: képviselője, továbbá bármely egyéb (az oldal és tartalmának létrehozásával, szponzorálásával és promóciójával foglalkozó) partnere – nem vállal felelősséget

  • bármely büntető, különleges, közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, bármely termelésveszteségért, profitveszteségért, bevételveszteségért, szerződésvesztésért, eszmei érték vagy hírnév veszteségéért vagy káráért, jogveszteségért,
  • bármely pontatlanságért vagy hiányosságért a leíró információkban, melyet a Megoldást szolgáltató Partner nyújtott a Szolgáltató részére,
  • a Megoldást szolgáltató Partner által nyújtott szolgáltatásokért vagy kínált termékekért,
  • bármely közvetlen, közvetett, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségért vagy költségért, melyet a Felhasználó szenvedett vagy amelyet a Felhasználónak kellett megfizetnie a Weboldal használata vagy a Szolgáltatás késedelme miatt vagy azzal kapcsolatban, illetve
  • bármely személyes sérülésért, halálesetért, anyagi kárért, vagy egyéb közvetlen, közvetett, különleges, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségekért vagy költségekért, melyet a Felhasználó elszenvedett vagy amiért fizetnie kellett, legyen szó törvényes cselekedetekről, hibákról, viszályokról, súlyos gondatlanságról, szándékos félrevezetésről, mulasztásokról, végrehajtás elmaradásáról, megtévesztésekről, kárról vagy szigorú kötelezettségről, melyek (teljes egészében vagy részben) a Megoldást szolgáltató Partnernek tulajdoníthatók, beleértve bármely lemondást, túlfoglalást, sztrájkot, kényszerhelyzetet vagy bármely olyan eseményt, mely a Szolgáltató hatáskörén kívül esik.

A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizár.

A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy a hiányos adatközlés a Partnernek vagy a Felhasználónak, vagy egyik félnek sem felróható.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szabályzat hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Tartalmi szabályzat (1. számú melléklet).

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

Általános szabályok

Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információkra magáncélú megőrzés céljából, úgy a Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hackertevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

A Felhasználók a képviselt vállalat névének és/vagy betöltött pozíciójának, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi Szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos:

  • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  • a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
  • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
  • személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
  • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
  • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
  • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;
  • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl.: offtopic, script hozzászólások)
  • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
  • más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
  • vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
  • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
  • a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
  • a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni;
  • eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;
  • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
  • olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

Moderálási alapelvek
A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátorok által alkalmazott következmények:
– törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);
– hozzászóló letiltása;
– hozzászóló IP címének letiltása.